Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2017.07.10.

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 36. szakaszának 3. és 4. bekezdése, 38. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakasza, valamint az adai „ADICA” Üdültetési Közvállalat Igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat (szám 02-18/2017-01, kelt: 2017.06.29.) alapján, Ada Község Képviselő-testülete megjelenteti a

HIRDETMÉNYT

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL

az adai „ADICA” Üdültetési Közvállalat igazgatója megválasztására

I -  A közvállalat adatai

A vállalat neve: „ADICA” Üdültetési Közvállalat, Ada

Székhely: Ada, Felszabadulás tér 1.

Törzsszám: 08681350 , PIB: 100983949 .

A vállalat főtevékenysége: 9311 – Sportlétesítmény működtetése.

II – A nyilvános pályázatott az alábbi munkahelyre folytatják le:

Az adai „ADICA” Üdültetési Közvállalat igazgatója

Az igazgatót 4 éves időszakra nevezik ki.

III – A munkavégzés helye

Ada, Felszabadulás tér 1.

IV – Az igazgató kinevezésének feltételei

A közvállalat igazgatója-jelöltjének az alábbi feltételnek kell megfelelnie:

1) nagykorú és cselekvőképes;

2) legalább négy évig tartó alapfokú, illetve 240 kreditpont értékű alapképzésben, akadémiai mesterképzésben, szakirányú mesterképzésben, speciális akadémiai képzésben vagy speciális szakirányú képzésben  szerzett  felsőfokú végzettséggel rendelkezik

3) legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkakörben, amely végzéséhez a jelen szakasz 2) pontja szerinti felsőfokú végzettségre van szükség;

4) legalább hároméves munkatapasztalata van a közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben;

5) ismeri a vállalatvezetés területét;

6) munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezésben és az ügyvezetésben;

7) nem tagja politikai párt szervének, illetve szünetelteti a tisztség végzését a politikai párt szervében;

8) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre;

9) nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét:

            (1) kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intézményben;

(2) elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés;

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése;

(4) alkoholista kötelező kezelése;

(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

A jelöltjének szakmai képesítését, tudását és készségét a közvállalat igazgatói tisztségére való kinevezéshez a választási eljárásban értékelik, a pályázatban beadott adatokba való betekintéssel, írásbeli és szóbeli ellenőrzéssel, illetve egyéb megfelelő módon a közvállalat munkaszükségleteinek megfelelően, összhangban a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó törvénnyel és a közvállalatok igazgatói megválasztásának mércéiről szóló kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám).

V – Pályázás és a melléklendő dokumentumok

A nyilvános pályázatra jelentkezés tartalma: a pályázó utóneve és családneve, születési helye és ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adatok a végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és hosszáról és adatok a külön ismeretekről.

Az önéletrajzzal ellátott pályázathoz a jelöltek mellékelik a bizonyítékot a feltételek teljesítéséről, eredetiben vagy hitelesített fénymásolaton, mégpedig:

- születési anyakönyvi kivonat (az anyakönyvekről szóló törvénynek megfelelő űrlapon);

- bizonylat a munkaképességről (kiadva az illetékes Szociális Gondozói Központ részéről);

- SZK állampolgársági bizonylat (hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva);

- diploma a megszerzett végzettségről;

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben);

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben);

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják munkaszervezésben és vezetésben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van munkaszervezésben és vezetésben);

- a jelölt bűnvádi és anyagi felelősség alatt adott nyilatkozata, hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve hogy a politikai párt szervében betöltött tisztsége végzésének szüneteltetése lett elrendelve;

- az illetékes szerv bizonylata, hogy nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre és az illetékes szerv bizonylata, hogy nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét:

            - kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intézményben;

- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés;

- kábítószerfüggő kötelező kezelése;

- alkoholista kötelező kezelése;

- hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

(hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva);

A határidőn túli, az értelmezhetetlen és a hiányos pályázatokat a Bizottság a Közvállalatok Igazgatóinak Megválasztására Ada Községben végzéssel elveti, amellyel szemben külön fellebbezés nem megengedett.

VI – Pályázási határidő és a pályázás címe

A pályázatra való jelentkezés határideje 30 nap a jelen pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva.

A nyilvános pályázatra való jelentkezést, a feltételek teljesítéséről szóló bizonyítékokkal egyetemben, ajánlott küldeményként postai úton, vagy az Adai KKH iktatóján keresztül lehet beterjeszteni, zárt borítékban az alábbi címre:

Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1., az alábbi megjelöléssel: „ Pályázat az „ADICA” Üdültetési Közvállalat, Ada igazgatójának megválasztására.

VII – A tájékoztatással megbízott személy:

Vanja Gavrilović, telefon: 024/852-106 mellék 217, minden munkanapon 8.00 - 12.00 óráig.

VIII – A hirdetmény megjelentetése

A nyilvános pályázat hirdetményét megjelentetni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Ada Község Hivatalos Lapjában, a Dnevnik és a Magyar szó napilapokban, valamint Ada község internetes oldalán:  www.ada.org.rs

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 02-18/2017-01                                                                      Búcsú Attila s.k.

Ada, 2017. 06.29.                                                                          ADA KKT ELNÖKE

 

MEGJEGYZÉS:

Az adai „Adica” Üdültetési Közvállalat igazgatójának megválasztásárol szóló nyilvános hirdetmény 2017. július 7-én megjelent a Szerb Köztársaság Hivatalos Közleménye 67. számában.

 

2017.07.10.

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 36. szakaszának 3. és 4. bekezdése, 38. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakasza, valamint az adai STANDARD Közművesítési Közvállalat Igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat (szám 02-19/2017-01, kelt: 2017.06.29.) alapján, Ada Község Képviselő-testülete megjelenteti a

HIRDETMÉNYT

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL

az adai STANDARD Közművesítési Közvállalat igazgatója megválasztására

I -  A közvállalat adatai

A vállalat neve: STANDARD Közművesítési Közvállalat, Ada

Székhely: Ada, Október 8. utca 1.

Törzsszám: 08137005 , PIB: 101092243 .

A vállalat főtevékenysége: 3600 – Víztermelés, -kezelés, -ellátás.

II – A nyilvános pályázatott az alábbi munkahelyre folytatják le:

Az adai STANDARD Közművesítési Közvállalat igazgatója.

Az igazgatót 4 éves időszakra nevezik ki.

III – A munkavégzés helye

Ada, Október 8. utca 1.

IV – Az igazgató kinevezésének feltételei

A közvállalat igazgatója-jelöltjének az alábbi feltételnek kell megfelelnie:

1) nagykorú és cselekvőképes;

2) legalább négy évig tartó alapfokú, illetve 240 kreditpont értékű alapképzésben, akadémiai mesterképzésben, szakirányú mesterképzésben, speciális akadémiai képzésben vagy speciális szakirányú képzésben  szerzett  felsőfokú végzettséggel rendelkezik

3) legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkakörben, amely végzéséhez a jelen szakasz 2) pontja szerinti felsőfokú végzettségre van szükség;

4) legalább hároméves munkatapasztalata van a közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben;

5) ismeri a vállalatvezetés területét;

6) munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezésben és az ügyvezetésben;

7) nem tagja politikai párt szervének, illetve szünetelteti a tisztség végzését a politikai párt szervében;

8) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre;

9) nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét:

            (1) kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intézményben;

(2) elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés;

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése;

(4) alkoholista kötelező kezelése;

(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

A jelöltjének szakmai képesítését, tudását és készségét a közvállalat igazgatói tisztségére való kinevezéshez a választási eljárásban értékelik, a pályázatban beadott adatokba való betekintéssel, írásbeli és szóbeli ellenőrzéssel, illetve egyéb megfelelő módon a közvállalat munkaszükségleteinek megfelelően, összhangban a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó törvénnyel és a közvállalatok igazgatói megválasztásának mércéiről szóló kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám).

V – Pályázás és a melléklendő dokumentumok

A nyilvános pályázatra jelentkezés tartalma: a pályázó utóneve és családneve, születési helye és ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adatok a végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és hosszáról és adatok a külön ismeretekről.

Az önéletrajzzal ellátott pályázathoz a jelöltek mellékelik a bizonyítékot a feltételek teljesítéséről, eredetiben vagy hitelesített fénymásolaton, mégpedig:

- születési anyakönyvi kivonat (az anyakönyvekről szóló törvénynek megfelelő űrlapon);

- bizonylat a munkaképességről (kiadva az illetékes Szociális Gondozói Központ részéről);

- SZK állampolgársági bizonylat (hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva);

- diploma a megszerzett végzettségről;

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben);

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben);

- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják munkaszervezésben és vezetésben (igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata van munkaszervezésben és vezetésben);

- a jelölt bűnvádi és anyagi felelősség alatt adott nyilatkozata, hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve hogy a politikai párt szervében betöltött tisztsége végzésének szüneteltetése lett elrendelve;

- az illetékes szerv bizonylata, hogy nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre és az illetékes szerv bizonylata, hogy nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét:

            - kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intézményben;

- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés;

- kábítószerfüggő kötelező kezelése;

- alkoholista kötelező kezelése;

- hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

(hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva);

A határidőn túli, az értelmezhetetlen és a hiányos pályázatokat a Bizottság a Közvállalatok Igazgatóinak Megválasztására Ada Községben végzéssel elveti, amellyel szemben külön fellebbezés nem megengedett.

VI – Pályázási határidő és a pályázás címe

A pályázatra való jelentkezés határideje 30 nap a jelen pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva.

A nyilvános pályázatra való jelentkezést, a feltételek teljesítéséről szóló bizonyítékokkal egyetemben, ajánlott küldeményként postai úton, vagy az Adai KKH iktatóján keresztül lehet beterjeszteni, zárt borítékban az alábbi címre:

Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 24430 Ada, Október 8. utca 1., az alábbi megjelöléssel: „ Pályázat a STANDARD Közművesítési Közvállalat, Ada igazgatójának megválasztására.

VII – A tájékoztatással megbízott személy:

Vanja Gavrilović, telefon: 024/852-106 mellék 217, minden munkanapon 8.00 - 12.00 óráig.

VIII – A hirdetmény megjelentetése

A nyilvános pályázat hirdetményét megjelentetni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Ada Község Hivatalos Lapjában, a Dnevnik és a Magyar szó napilapokban, valamint Ada község internetes oldalán:  www.ada.org.rs

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 02-19/2017-01                                                                      Búcsú Attila s.k.

Ada,2017. 06.29.                                                                           ADA KKT ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:

Az adai Standard Kommunális Közvállalat igazgatójának megválasztásárol szóló nyilvános hirdetmény 2017. július 7-én megjelent a Szerb Köztársaság Hivatalos Közleménye 67. számában. 

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine