Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Aktuális mezőgazdasági pályázatok

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám:020-5-96/2013-02
Kelt, 2013.07.15.

Ada község kiírja:
A nyilvános felhívást az aktív mezőgazdasági háztartások számára a mezőgazdasági földterületek NPK-min elemzésének finanszírozására

A nyilvános felhívás tárgya a mezőgazdasági földterületek NPK-min elemzésének finanszírozására.
Ada község részéről pénzelt elemzések össz-száma 100.
A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől nyitott, bezárólag a 100. számú kérelem beérkezésével.
A pályázásra jogosult minden természetes személy, az aktív mezőgazdasági birtokok hordozója Ada község területéről, maximum 3 mintára, bejegyzett mezőgazdasági birtokonként.

1. Pályázási feltételek:

  • A pályázónak rendelkeznie kell aktív mezőgazdasági birtokkal, Ada község területén lévő lakóhellyel.
  • A pályázó csak akkor jogosult a támogatásra, ha eleget tett a helyi adó-adminisztráció iránti kötelezettségeinek.
  • Egy mezőgazdasági birtok maximum 3 NPK-min elemzésre terjeszthet be kérelmet.

2. Szükséges dokumentumok:

  • A kérelem-űrlap átvehető személyesen Erdeljan Igortól, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal épületében, Ada, Felszabadulás tér 1., munkanapokon 8,00-tól 14,00 óráig vagy letölthető a www.ada.org.rs honlapról.
  • A mezőgazdasági birtok aktív státuszáról szóló bizonylat a 2013. évből (a Kincstári Igazgatóság adja ki).
  • A kérelmező személyi igazolványának fénymásolata.
  • Bizonylat Ada Helyi Adó-adminisztrációjától a felé fennálló kötelezettségek teljesítéséről.

3. Határidők:

  • A kérelmek a 100. számú kérelem beérkezéséig adhatók át.
  • Az NPK-min elemzésének eredményei a Szolgáltatóközpont 14-es számú ügyfélfogadó helyén vehetők át.

Kapcsolattartó személy: Erdeljan Igor, telefon: 852-106, mellék: 122.

Bilicki Zoltán
Ada község elnöke

PDF File 160

PDF File 160

PDF File 160

PDF File 160

PDF File 160

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine