Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására az Újratermelési Anyagok Költségeinek Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.03.22-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA AZ ÚJRATERMELÉSI ANYAGOK KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítése az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, illetve egyidejűleg a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 650.000,00 dinár.
A pályázatonkénti maximális összeg 400.000,00 dinár.


III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• az előzőekben nem kaptak eszközöket Ada község költségvetéséből a 2019. év folyamán kiłrt pályázatokon,
• végrahajtották a számla kifizetését, illetve megállapodást/szerződést kötöttek a kompenzációról..

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.03.29.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása, illetve a végrehajtott kompenzációról szóló megállapodás/szerződés másolata.


VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül “.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-60/2019-03 
Keltezés: 2019.03.22.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine