Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

            A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017. szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,

            A Pályázati bizottság 2017.03.27-én kiírja a


P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2016/2017 iskolaévben ítélik oda.

II.

            1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • a középiskola rendes tanulója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismételi az évet.

            2. A segélyt  hallgatóknak ítélik oda                

Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismétli az évet,
 • hogy a tanulmányok az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.

  A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:

 1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)
 2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás költségeire,
 3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),
  1. - középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be,

              - hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása, hogy rendes hallgatók, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először írták be,

 1. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,
 2. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv (kivonat) fénymásolatát).

III.

  A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:

- a család egy főre eső jövedelme,

- az oktatással kapcsolatos költségek,

- a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények..

IV.

A pályázatok átadásának határideje 2017.04.14.

A pályázatokat lezárt borítékban a következő címre kell küldeni:

Ada Község Közigazgatási Hivatala

Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály

Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg

- 29. számú iroda -

24430 Ada

Felszabadulás tér 1.

 a borítékon fel kell tüntetni: ''Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata''. Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésének előlátott és mércéi alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
            A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
 

VI.

            A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság

Szám:  020-6-38/2017-03                                                                          Ognjan Tomić s.k.

Ada, 2017.03.27.                                                                                     BIZOTTSÁGELNÖK

KÉRDŐÍV AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉHEZ

MS word DOC icon.svg

A VAT Fejlesztési Alapja új pályázatokat írt ki (kedvezőbb hitelezési feltételek)

A VAT Fejlesztési Alapjának felügyelő bizottsága elfogadta az új pályázatokat a jogi személyek és a vállalkozók, a bejegyzett gazdaságok és a helyi önkormányzatok számára.
A VAT Fejlesztési Alapjának közleménye szerint az új hitelkeretek az előző időszakhoz viszonyítva sokkal kedvezőbbek. Az eljárás egyszerűsödött, a biztosítási eszközök pedig jelentősen csökkentek.
Az éves kamat 1%, amennyiben a biztosítás eszköze bank garancia, és 2%, amennyiben a biztosítás eszköze jelzálog, amikor a hitel használó azon vajdasági önkormányzatok területéről való, amelyek a harmadik és a negyedik fejlettségi csoportba vannak sorolva (Alibunár, Bács, Fehértemplom, Zsablya, Bégaszentgyörgy, Ürög, Antalfalva, Kovin, Kishegyes, Magyarcsernye, Törökbecse, Hódság, Zichyfalva, Torontálszécsány, Szenttamás, Titel,Csóka, Sid és Ópáva). A kamatláb egy százalékponttal magasabb, amennyiben a hitelhasználó azon önkormányzatok területéről való, amelyek az első és a második fejlettségi csoportba vannak sorolva, és esetükben a biztosítás eszközének függvényében a kamat éves szinten 2 vagy 3%.
A Fejlesztési Alap igazgatója, Goran Savić úr kijelentette, hogy 2017. folyamán a pályázati eszközök összege 2,5 milliárd dinár, illetve megközelítőleg 20 millió euró. E mellett a biztosítás eszközei jelentősen hozzá lettek igazítva a jelenlegi piaci helyzethez, így a vállalkozóknak és a gazdáknak nagymértékben könnyebb lesz azok használata.
Ami az ügyfeleknek nyújtott türelmi időt illeti, ki kell emelni, hogy ezek a jelenlegi hitel kínálatban található leghosszabb időszakok. A beruházási projektek esetében a türelmi idő 24 hónapig, forgóeszközök esetében pedig 6 hónapig terjed.
A bejegyzett gazdaságok hitelezésénél szintén lehetővé lett téve az újonnan vásárolt erőgépek elzálogosítása, így most a mezőgazdászok a 20%-os részesedés mellett zálogba adhatják a vásárlás tárgyát. Fontos megjegyezni, hogy csökkentve lett a hitelkérelem elbírálásának térítménye is, 10.000 dinárról 5.000 dinárra.
Törekszünk arra, hogy a mezőgazdasági tevékenység mozgatói igényeit maximálisan kielégítsük, és ezt fogjuk tenni az elkövetkező időszakban is. Körbejárjuk a vajdasági községeket, beszélgetünk a vállalkozókkal és a gazdákkal és eleget teszünk az igényeiknek.
Minden pályázat egész éven át nyitva van.
A jogi személyek és a vállalkozók számára az alábbi pályázatok lettek kiírva:
- Pályázat a beruházási befektetések hosszú távú hitelezésére, 84 hónapos lefizetés
- Pályázat a tartós forgóeszközök hosszú távú hitelezésére, 84 hónapos lefizetés
- Pályázat a tartós forgóeszközök rövid távú hitelezésére, 12 hónapra, az eszközök 36 hónapon keresztüli rendelkezésével (3 transzfer)

A bejegyzett gazdaságok számára az alábbi pályázatok lettek kiírva:
- Pályázat a mezőgazdaság hosszú távú hitelezésére, 60 hónapos lefizetés
- Pályázat a mezőgazdaság földek vásárlásának hosszú távú hitelezésére, 72 hónapos lefizetés
- Pályázat a mezőgazdasági forgóeszközök rövid távú hitelezésére, 9 hónapra, az eszközök 36 hónapon keresztüli rendelkezésével (4 transzfer)
A helyi önkormányzatok számára az alábbi pályázatok lettek kiírva:

- Pályázat rövid távú hitelekre az Európai Unió és a bilaterális adományozók részéről tárfinanszírozott projektek realizálásának előfinanszírozására, 12 hónapra
- Pályázat hosszú távú hitelekre a munka, ügyviteli és agráripari övezetek beruházási felszerelésére a helyi önkormányzatokkal való tárfinanszírozáson keresztül, 84 hónapra

Minden további tájékoztatás kérhető személyesen az alábbi címen: Car Lazar sugárút 7a, Újvidék, Hitelezési részleg, továbbá elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy az alábbi telefonszámokon: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

A tömegtájékoztatásról és médiákról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 83/14, 58/15. és 12/16. számok – autentikus tolmácsolás) 18. és 19. szakasza,  a szabályzat a projektek társfinanszírozásáról a közérdek megvalósulása érdekében a tömeg tájékoztatás területén (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2016. és 8/2017. számok) 4, 5. és 6. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)   60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján,

Ada Község Községi Tanácsa a 2017.02.21-én tartott ülésén kiírja a

PÁLYÁZATOT

média tartalmak gyártásának társfinanszírozására a tömegtájékoztatás területén Ada község területén a 2017-es évben

I AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázatot a média tartalmak gyártásának társfinanszírozására írjuk ki a tömegtájékoztatás területén, amelyek hozzájárulnak Ada község polgárai valós, részrehajlás mentes, és teljeskörű tájékoztatásához; az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez; a rokkantsággal élő és a nemzeti kisebbséghez tartozó  személyek tájékoztatása minőségének növeléséhez; a jogállam és a jóléti állam előmozdításához; a személyek szabad fejlődéséhez és a gyermekek védelméhez és a kulturális-művészi alkotás fejlődéséhez; az oktatás fejlődéséhez, beleértve a média írástudást, az oktatási rendszer részeként; a tudomány,a sport és a testnevelés fejlődéséhez; a  környezetvédelemhez és az egészségvédelemhez; a média és újságírói profizmus fejlődéséhez és az egyéb média tartalmak fejlődéséhez, amelyek hozzájárulnak Ada község polgárai információ iránti szükségleteinek kielégítéséhez az élet minden területén, diszkrimináció nélkül.

Az eszközök a pályázatra a média tartalmak gyártásának társfinanszírozására a tömegtájékoztatás területén Ada község területén a 2017-es évben a határozat a pályázat kiírásáról a projektek társfinanszírozására a tömeg tájékoztatás területén a közérdek megvalósulása érdekében (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2017. szám) 6. szakaszával lettek meghatározva, 450.000,00 dinár összegben.

A projektenként jóváhagyható legalacsonyabb összeg 50.000,00 dinár, a legmagasabb projektenként jóváhagyható  összeg pedig 450.000,00 dinár.

A pályázó a projekt társfinanszírozását legfeljebb a projekt értékének 80%-áig kérelmezhet.

II. A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHETNEK

A pályázaton részt vehet:

1) média kiadó, amely médiája be van jegyezve a Médiák nyilvántartásába, amelyet a Gazdaság Nyilvántartó Ügynökség vezet, amennyiben a média tartalmat Ada község területén közvetítik/forgalmazzák;

2) jogi személy, illetve vállalkozó, aki média tartalmak gyártásával foglalkozik és aki mellékeli a bizonyítékot, hogy a társfinanszírozott média tartalom realizálva lesz a médián keresztül, amely be van jegyezve a Médiák nyilvántartásába és azt Ada közég területén közvetítik.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a média kiadók, amelyeket közpénzből finanszíroznak.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik az elmúlt időszakban projekt társpénzelésre kaptak eszközöket, és a szerződéssel előírt határidőben és az előírt formában nem tettek narratív és pénzügyi jelentést a projekt realizálásáról és a személyek, akik esetében bebizonyosodott, hogy az eszközöket nem a rendeltetésük szerint költötték.

A pályázat résztvevője csak egy projekttel pályázhat.

A pályázat résztvevője, aki több média kiadója, a pályázaton egy projekttel vehet részt mindegyik médiára vonatkozóan.

A pályázó, aki a folyó naptári évben már használt projekt társfinanszírozására rendelt eszközöket a tömegtájékoztatás területén, köztársasági, tartományi vagy helyi szinten, ugyanazon projekt társfinanszírozására abban az évben csak még egyszer pályázhat, mégpedig olyan összegben, amely a már kapott összeggel együtt nem haladja meg a projekt értékének 80%-át.

III A PROJEKT ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A kritériumok, amelyek alapján a pályázatra beterjesztett projekteket értékelik az alábbiak:

1. mérték, amelyben a javasolt projekt aktivitás alkalmas a közérdek megvalósítására a tömegtájékoztatás  területén:

1.1. A projekt jelentősége az alábbi szempontokból:

- a közérdek megvalósulása a tömegtájékoztatás területén;

- a pályázat rendeltetésének megvalósulása;

- a projekt összehangoltsága a célcsoportok valós gondjaival, szükségleteivel és prioritásaival;

- a célcsoportok azonosított és világosan meghatározott szükségletei;

- az innovációs elem és az újságírói kutatói hozzáállás képviselete a projektben.

1.2. Hatás és kivitelezhetőség az alábbi szempontokból:

- a tervezett aktivitások összehangoltsága a célokkal, várt eredményekkel és a célcsoportok szükségleteivel;

- a projekt hatásának foka a célcsoport tájékoztatásának minőségére;

- az indikátorok mérhetősége, amelyek lehetővé teszik a projekt realizálásának kísérését;

- a projekt realizálási tervének kidolgozottsága és kivitelezhetősége;

- a projekt pénzelésének és fejlettségi fokának fenntarthatósága (a projekt pozitív hatásai folytatódnak a támogatás befejezését követően).

1.3. Kapacitás az alábbi szempontokból:

- a projekt előterjesztője szervezési és irányítási képességének foka;

- a projekt realizálásához szükséges erőforrás;

- a projekt előterjesztőjének szakmai és professzionális előmenetele, amely megfelel a projekttel  javasolt céloknak és aktivitásoknak.

1.4. Költségvetés és a költségek igazoltsága az alábbi szempontokból:

- a projekt költségvetésének pontossága és kidolgozottsága, amely megmutatja az előlátott költségek összehangoltságát a projekt aktivitással;

- a költségvetési javaslat gazdasági indokoltságát a célhoz és a projekt aktivitáshoz viszonyítva.

2. A nagyobb garancianyújtás mértéke a professzionális és etikai média szabványokhoz való ragaszkodásra:

2.1.hogy a pályázót elmarasztalták-e az állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályzó testületek az elmúlt egy évben, a professzionális ás etikai szabványok megsértése miatt;

2.2.bizonyíték arról, hogy a büntetés vagy intézkedés kirovását követően olyan tevékenységet foganatosítottak, amely garantálja, hogy hasonló eset nem ismétlődik meg.

Részletesebb kritériumok a projekt értékelésére:

1. a projekt különös jelentősége a lakosság tájékoztatása szempontjából Ada község területén;

2. mérték, amelyben a projekt hozzájárul a szerb nemzeti és kulturális identitás és nyelv megőrzéséhez;

3. a téma aktualitása és a hozzáférés minél több használó részéről;

4. mérték, amelyben a javasolt projekt hozzájárul a meghatározott társadalmi csoportok helyzetének és egyenjogúságának előmozdításához;

5.mérték, amelyben a projekt hozzájárul a média írástudásság előmozdításához.

IV, HATÁRIDŐK

A pályázatok, annak a Dnevnik napilapban való megjelentetése napjától számított 15 napos határidőben terjeszthetők be, vagyis 2017.02.24-étől 2017.03.11-éig.

A pályázatnak a Dnevnik napilapban való megjelentetését közzé teszik Ada község honlapján.

Az eszközök elosztásáról szóló határozatot legkésőbb a pályázat lezárása napjától számított 90 napos határidőben hozzák meg.

V. DOKUMENTÁCIÓ

A pályázat részvevője köteles a kitöltött és hitelesített pályázati 1-es űrlapot négy példányban beadni. Az űrlap letölthető Ada község honlapjáról ww.ada.org.rs.

A pályázat résztvevője köteles egy példányban az alábbi dokumentumok fénymásolatát mellékelni:

1. végzés a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről az APR-ben;

2.végzés a bejegyzéséről a médiák nyilvántartásából, amelyet az APR vezet, a tömegtájékoztatásról és médiákról szóló törvénnyel összhangban beírt adatokkal (nem lesz figyelembe véve a végzés a közmédiumok nyilvántartásából,   amelyet az APR vezet);

3.engedély a rádió és/vagy TV műsor közvetítéséről, az elektronikai médiákat szabályozó testület részéről;

4. a média (vagy médiák) hitelesített nyilatkozata/beleegyezése, hogy a program tartalom az adott médiában közvetítve/megjelentetve lesz (kötelezően csak azokra a jogi személyekre és vállalkozókra, akik média tartalmak gyártásával foglalkoznak és akik tévé és rádió programok produkciójára vannak regisztrálva);

5.a javasolt média tartalom vizuális bemutatását (trailer, újság példány, jingle és hasonlók).

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁGBAN VALÓ MUNKÁRA

Felhívjuk azon újságírói és média egyesületeket, amelyek a pályázat kiírása napja előtt legalább három éve be vannak jegyezve, hogy javasoljanak tagokat a pályázati bizottságba, amelyek tagok javaslatához mellékelik a bizonyítékot a bejegyzésről is.

Felhívjuk a bizottság munkájában érdekelt média szakembereket, hogy Ada községnek írásban javasolják a bizottság tagjait. A tagra tett javaslathoz rövid életrajzot kell mellékelni.

A bizottság tagjaira tett javaslatot a pályázatnak a Dnevnik napilapban való megjelentetése napjától számított 15 napos határidőben terjeszthetők be, vagyis 2017.02.24-étől 2017.03.11-éig.

A javasolt személyek nem lehetnek érdek összeütközésben, se nem láthatnak el köztisztséget, összhangban a korrupció elleni harcról szóló szabályokkal.

VII. A PÁLYÁZAS MÓDJA

A pályázat és az űrlap Ada község honlapján jelenik meg www.ada.org.rs, ahol láthatóak és elérhetőek a pályázati időszak alatt.

A projekteket az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1, 24430 ADA, feltüntetve: „A Pályázatra a média tartalmak gyártásának társfinanszírozására a tömegtájékoztatás területén Ada község területén a 2017-es évben”.

Az 1-es űrlapot (jelentkező lap és táblázat) a projekt beterjesztőjének világos megnevezéssel CD-n kell beadni.

A pályázati anyagot nem küldjük vissza.

A késve érkező vagy téves űrlapon beadott pályázatok nem lesznek elbírálva.

A projektek társfinanszírozásáról szóló határozat megjelenik Ada község honlapján www.ada.org.rs és elektronikusan továbbítva lesz a pályázat minden résztvevőjének.

További információ munkanapokon 10-12 óráig az alábbi telefonon: 024/852-106, mellék: 217.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Szám: 020-6-18/2017-03                                                       Bilicki Zoltán s.k.

Ada, 2017. 02.21.                                                                 ELNÖK

Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.

 

            А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján,

A pályázatot lefolytató bizottság 2017.01.26-án kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

            Pályázat révén a 2016/2017 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

 1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye

Segélyben részesülhet az a tanuló, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • A középiskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályának rendes tanulója,
 • Ada község területén van lakhelye,
 • A középiskola előző tanéveiben elért tanulmányi átlaga legalább 4,90, azzal, hogy az első osztályos középiskolásoknál az első félév eredményét vesszük figyelembe;

 1. A tehetséges еlső, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamon tanuló FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ALAP- illetve POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEN résztvevő hallgatók segélye

Segélyben részesülhet azon egyetemi hallgató, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • Az egyetem rendes hallgatója;
 • Ada község területén van lakhelye;
 • Egyetemi átlageredménye:

-          alapképzésen Szerbiában legalább 8,50

-          alapképzésen Magyarországon legalább 3,875

-          mester és doktori képzésen Szerbiában legalább 9,00        

-          mester és doktori képzésen Magyarországon legalább 4,25

 • Nem ismételt évet a tanulmányai alatt, kivéve indokolt esetben (melyet igazolnia kell);
 • Az előző évben minden vizsgáját letette,
 • Nincs munkaviszonyban (ez a feltétel a mester és doktori képzésen résztvevő hallgatókra vonatkozik). 

А pályázatra jelentkezhetnek azok a tanulók és hallgatók is, akik egy vagy több tudományos területen kimagaslóan jelentős eredményeket értek el, nemzetközi konferenciákon illetve versenyeken való részvétel társfinanszírozásának céljából, az oktatási intézményben, melyben tanulmányaikat folytatják, elért átlageredményüktől függetlenül.

Az abszolvens egyetemi hallgatók nem jogosultak a községi segélyre.

A jelentkezőknek mellékelniük kell a következőket:

 • Rövid önéletrajz,
 • Személyi igazolvány fénymásolat, vagy a Belügyminisztérium adai kirendeltsége által kiadott igazolás a lakóhelyről,                                                                                                                                                                     kiadott bizonylatot,
 • Az előző osztályok/évek bizonyítványának vagy egyetemi leckekönyvének fénymásolata (elsős középiskolások: bizonyítvány fénymásolata az első félév eredményéről, első éves egyetemisták: bizonyítvány fénymásolata a középiskolai eredményekről),
 • Igazolás a felsőoktatási intézménytől, hogy egyik évet sem írta be kétszer és hogy minden vizsgát letett az előző évekből, az előző évfolyamok átlag eredményének adataival,
 • nyilatkozatot a munkanélküliségről (csak a mester és doktori képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik).

 • А tanuló illetve hallgató, aki nemzetközi konferencián vagy versenyen vesz részt és a részvételi költségek társfinanszírozására nyújt be igénylést, köteles mellékelni dokumentációt, melyből látszanak az eddig elért tudományos eredményei és dokumentumot, mellyel bizonyítja, hogy meghívták vagy delegálták ezen nemzetközi rendezvényre.

                                                                                                                                                                        tartalmaznia kell az egyetemista évfolyamai során elért átlageredményének adatait is.

III

A pályázat átadásának határideje a pályázat közzétételétől számított 10 nap.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni: Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”. Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.

IV

A bizottság a segély odaítélésének előírt feltételei és mércéi alapján rangsorolja a pályázókat.

A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

V

E pályázat „Ada Község Hivatalos Lapjában” jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Pályázat Lefolytató Bizottság

Szám: 020-6-14/2017-03                                                                    Tóbiás József s.k.

Ada, 2017.01.26.                                                                                BIZOTTSÁGELNÖK

Razvojni fond APV

Ministarstvo kulture i informisanja

Rezultat konkursa za udruženja

MS word DOC icon.svg

Otvoren konkurs za "Start-up akcelerator"

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine