Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

 Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya a tervezési és építésügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 –kiig.,64/10– AB határozat, 24/11, 121/12, 42/13- AB határozat, 50/13 – AB határozat,98/13- AB határozat, 132/14, 145/14. és 83/18. számok) 50. szakasza, valamint a a tervdokumentumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. szám) 55-68. szakasza alapján, meghirdeti:

a
NYILVÁNOS BETEKINTÉST
ADA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VÁZLATÁBA

és 
A JELENTÉSBE AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK STRATÉGIAI FELMÉRÉSÉRŐL

NYILVÁNOS BETEKINTÉS az Ada község területrendezési tervének vázlatába (a további szövegben: a területrendezési terve vázlata) és a jelentésbe az Ada község területrendezési terve környezeti hatásának stratégiai felméréséről (a további szövegben: a környezeti hatás stratégiai felméréséről szóló jelentés), 2019. október 9-e és 2019. november 7-e között, 30 napos időszakban, lesz megtartva, minden munkanapon, Ada KKT épületében, valamint Ada község internetes oldalán (http://www.ada.org.rs). 
A természetes és a jogi személyek a területrendezési terve vázlatával és a környezeti hatás stratégiai felméréséről szóló jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket írásos formában terjeszthetik be az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályához, a nyilvános betekintés ideje alatt, 2019. november 7-ével bezárólag. 
A terv dokumentum NYILVÁNOS BEMUTATÓJÁRA 2019. október 25-én, pénteken, 11,00 órai kezdettel kerül sor, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal üléstermében, Ada, Felszabadulás tér 1
A NYILVÁNOS BETEKINTÉS BIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE a nyilvános betekintés befejeztét követően lesz megtartva, 2019. november 13-án, szerdán 12,00 órai kezdettel, Ada KKT épületében, Ada, Felszabadulás tér 1. 
A természetes személyek és a jogi személyek képviselői, akik a nyilvános betekintés ideje alatt írásos formában észrevételeket terjesztettek be, részt vehetnek az ülésen és azokat szóban is indokolhatják. A tervdokumentum kidolgozója minden beterjesztett észrevételről nyilvánosan foglal állást.

Prostorni plan - nacrt

Grafički deo

Tekstualni deo

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine