Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT - az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

PDF File 100

A 020-6-132/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Mezőgazdasági Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, mint a Hazai és a Nemzetközi Kiállítások résztvevői Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, MINT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK RÉSZTVEVŐI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
1. A pályázatra azok a gazdasági társaságok és  vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• bizonylat a befizetett részvételi díjról és
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat
lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• Bizonylat a befizetett részvételi díjról.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására“.

A határidőn-túl
beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval
szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat
szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás
munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén.
Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-135/2019-03 
Keltezés:2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.

ELNÖK

A 020-6-131/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, Gépezet Beszerzése Költségei Visszatérítésének Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, GÉPEZET BESZERZÉSE KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székelő szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségeinek visszatérítése, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada községterületén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.
• kifizették a gépet a pályázat kiírásának pillanatáig.


IV. A PÁLYÁZATLEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázatlezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• bizonyíték a gép beszerzéséről a pályázat kiírásának pillanatáig;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására”

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község honlapján,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-134/2019-03
Keltezés: 2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.
ELNÖK

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben (Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. szám) 11. szakaszának 2. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a 2019.08.08-án tartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL FIATAL HÁZASPÁROK ÉS ÉLETTÁRSI KÖZÖSSÉGBEN ÉLŐ PÁROK SZÁMÁRA ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHÁZ, VAGY LAKÁS VÁSÁRLÁSÁRA A 2019. ÉVBEN

I Ada Község Községi Tanácsa odaítéli az eszközöket a pályázat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésére fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben nyomán, amely Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. számában, 2019.07.03-én jelent meg , az alábbi ranglista szerint:

 1. Urbán Attila és Tímea – 833.000,00 dinár

 2. Milinov Jovan és Violeta – 833.000,00 dinár

 3. Кaranović Marinko és Nadina Subotički – 833.000,00 dinár

 4. Mikus Zoltán és Pelivanović Vanja – 833.000,00 dinár

 5. Bislimović Dejan és Ljiljana – 833.000,00 dinár

 6. Кašai Danijel és Evelin – 833.000,00 dinár

 7. Udovički Doroteja és Damjan – 833.000,00 dinár

 8. Bóka Кároly és Lévai Aurélia – 833.000,00 dinár

 9. Györe Attila és Szuzanna – 833.000,00 dinár

 10. Ürményi Róbert és Réka – 833.000,00 dinár

 11. Ludman Saša és Pintér Teodora – 833.000,00 dinár

 12. Brankov Predrag és Vrbaški Nina – 833.000,00 dinár.

II Az eszközök használói kötelesek a jelen határozat meghozatala napjától számított 8 napos határidőben szerződést kötni Ada községgel a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról.

III A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtáblán,  Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada község internet oldalán..

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

Községi Tanács

Szám: 020-6- 123/2019-03 Bilicki Zoltán s.k.

Kelt: 2019.08.08. A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

Hátrányos helyzetű középiskolai tanulók és hallgatók részére kiírt pályázat eredménye

A segély a sikeresen pályázó 62 tanuló és hallgató részére 18.000,00 dinár összegbeni folyósítása két részletben fog történni:

X1

Tóth Melisza

2

Малеташки Рајка

3

Raffai Dominik

4

Döme Kitti

5

Madarász Kinga

6

Patus Kitti

7

Öreg Fanni

8

Kiss Vivien

9

Kiss Dominik

10

Januskó Domonkos

11

Muntyán Szabolcs

12

Jepurszki Denisz

13

Ђалинац Тијана

14

Lehócki Annabella

15

Rigó Kitti

16

Véber Rebeka

17

Véber Éva

18

Kaszás Richárd

19

Nagy Abonyi Krisztina

20

Шевић Жарка

21

Orcsik Jessica

22

Orcsik Henrietta

23

Kiss Dorottya

24

Kiss Anikó

25

Horváth Adél

26

Horváth Dávid

27

Krizsán Szabina

28

Komjáti Róbert

29

Pintér Valentina

30

Bukta Ferenc

31

Bukta Tibor

32

Ђармат Драган

33

Lepár Emese

34

Lepár Krisztina

35

Barna Patrik

36

Szemerédi Ilona

37

Nagy Bettina

38

Mészáros Tibor

39

Virág Henrietta

40

Bezdán Dorián

41

Алић Милош

42

Бабић Никола

43

Kaszap Kornélia

44

Bicskei Zsolt

45

Bicskei Szabolcs

46

Túri Krisztina

47

Богићевић Ана

48

Pintér Ákos

49

Вајер Кити

50

Вајер Давид

51

Nyilas Eleonóra

52

Kovács Virág

53

Györe Bernadett

54

Györe Szabolcs

55

Bartuc Éva

56

Вуков Ксенија

57

Világos Viktor

58

Zabos Erik

59

Bajúsz Réka

60

Kőrösi Kitti

61

Albek Éva

62

Симендић Данијел

OGLAS O JAVNOM KONKURSU - KOMUNALNI INSPEKTOR

MS word DOC icon.svg

 

OGLAS O JAVNOM KONKURSU - RACUNOVODJA

MS word DOC icon.svg

PÁLYÁZAT AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEINEK  VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

MS word DOC icon.svg

Pályázat családi lakóház vagy lakás vásárlására házaspárok és házastársi életközösségben élő párok számára - kiírás

MS word DOC icon.svg

 

Pályázat családi lakóház vagy lakás vásárlására házaspárok és házastársi életközösségben élő párok számára

Jelentkezési lap

MS word DOC icon.svg

PÁLYÁZAT AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA INTÉZKEDÉSEI PROGRAMJA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN

MS word DOC icon.svg

 

PÁLYÁZAT A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

MS word DOC icon.svg

 

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine