Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Katalog i šifre otpada

PDF File 100

 

 Buka

MS word DOC icon.svg

 

 

Registar i evidencija hemikalija

MS word DOC icon.svg

 

 

Naročito opasne hemikalije

MS word DOC icon.svg

 

 

Uvoz i izvoz naročito opasnih hemikalija

MS word DOC icon.svg

 

 

Detergenti

MS word DOC icon.svg

 

 

Boje i lakovi

MS word DOC icon.svg

 

 

Integrisana_dozvola

MS word DOC icon.svg

 

 

Zahtev za integrisanu dozvolu

MS word DOC icon.svg

 

 

Komunalne otpadne vode

MS word DOC icon.svg

 

 

Postupanje sa neopasnim i inertnim otpadom proizvođača otpada

MS word DOC icon.svg

 

 

Postupanje sa opasnim otpadom proizvođača otpada

MS word DOC icon.svg

 

 

Podaci o firmi za registar zagadivaca i placanje naknada

MS word DOC icon.svg

 

 

Studija o Proceni uticaja na životnu sredinu

MS word DOC icon.svg

 

 

Tehnološke otpadne vode

MS word DOC icon.svg

 

 

Druge otpadne vode kod svih

MS word DOC icon.svg

 

 

Vazduh-postrojenja za sagorevanje

MS word DOC icon.svg

 

 

Vazduh - stacionarni izvori kod svih emitera

MS word DOC icon.svg

 

 

Zemljište kod svih vlasnika i operatera

MS word DOC icon.svg

 

 

OBRAZAC - Dokument o kretanju otpada

MS word DOC icon.svg

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki