Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Кућна нега и Клубови дневног боравка старих особа у нашој општини

Данас је завршена јавна набавка, коју је Локална самоуправа општине Ада расписала за помоћ старијим и социјално угроженим особама. У смислу програма, у насељима наше општине успоставља се обезбеђење услуге кућне неге и клубова дневног боравка старих особа. Јавну набавку је освојио Дом за старе из Мола. Локална самоуправа ће за програм у трајању од 5 месеци издвојити 4,5 милиона динара. Особље које врши кућну негу извршаваће следеће задатке: набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; -санирање и негу мањих повреда; -контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.), обезбеђивање помагала уколико је неопходно у смислу колица, ходалица, штака или болничких кревета; -помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање тј. доставу припремљених оброка , помоћ при храњењу; -помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, прању косе, чешљању, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству; помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева; -помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.; - посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство; -организовање клубова за стара лица у Ади, Утринама и Оборњачи, што подразумева обезбеђивање инвентара у клубу, намештаја и хигијенско одржавање истог, обезбеђивање огрева и плаћање рачуна за енергенте,који се тичу грејања, као и плаћање осталих рачуна уколико је неопходно, обезбеђивање запослених, који ће држати горе наведене клубове за стара лица и при том у њима организовати дружења и анимирање заинтересованих старих особа.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki