Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
23.09.2019. Прослава Светог Јурја на Утринама Јуче у току преподнева одржана... Read more
20.09.2019. Радови у Удружењу пензионера из Аде На конкурсу, који је... Read more
19.09.2019. Наставља се реновирање седишта удружења У задње време смо више... Read more
18.09.2019. Изградња јавних чесми Како смо већ обавестили грађане, након забране... Read more
17.09.2019. Регресирање путних трошкова средњошколаца На данашњој седници Општинског већа донета... Read more
16.09.2019. 17. Карпат-Медитоп куп 2020 – Ада Данас преподне су нашу... Read more
12.09.2019. Реновирање седишта Културног удружења “Ветрењача” са Оборњаче Ових дана почело... Read more
11.09.2019. Недавно смо известили о томе да је  циљ Локалне самоуправе... Read more
09.09.2019. Завршни радови у седишту организације Зелентарка Ближе се крају радови... Read more
06.09.2019. Нове камере за наџор јавних површина у нашој општини По... Read more
04.09.2019. Поновно асфалтирање улица у нашој општини Почетком августа смо известили... Read more
03.09.2019. Реновирање седишта удружења Већ је више пута помињано,  да Локална... Read more

Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОМУНАЛНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ФОРМУЛАРИ

documents

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

documents

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

documents

ФОРМУЛАРИ ОДЛУКЕ ЛПА

documents

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

paragraph

statut2008-1

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА

strategija1

Бирачки списак

preferences-contact-list

МАПА

ada mapa1

Cooling cubes

leaflet

ЈАВНИ УВИД У ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКУ АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 894 К.О. УТРИНЕ

На основу члана 63, Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС) и Правилника о начину јавне презентације ("Службени гласник РС", бр. 43/2010)

Одељење за комуналне послове урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ада

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКУ АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 894 К.О. УТРИНЕ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради СО Ада, улица Трг ослобођења број 1 (кацеларија број 28) од 27. јануара до 03. фебруара 2014. године, сваког радног дана од 8 до 12 часова.

2.Урбанистички пројекар је рађен за потребе „INTER AGRAR" SZR, предузетника Балинт Норберта из Утрина. На предметној парцели планира се изградња радионице за прераду уљарица са мешаоном сточне хране и челичних цилиндричних ћелија за смештај уљарица као пратећа делатност уз стамбени део. На предметној парцели је изграђена породична стамбена зграда која се задржава са постојећом наменом. Поред стамбене зграде на парцели постоји помоћни објекат који је у процесу легализације. Након легализације помоћног објекта предвиђена је реконструкција предметног објекта и она ће бити саставни део радионице за прераду уља и мешаоне сточне хране.

3. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „IS" d.o.o. za projektovanje, inženjering i konsalting, из Аде улица 9. Маја број 8.

4. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

5. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Сима Сремчев, Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, број телефона 024/852-106 лок 128.

6. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, улица Трг ослобођења број 1, најкасније до 03. фебруара 2014. године.

Шеф Одељења
за коуналне послове, урбанизам, грађевинарство
и заштиту животне средине

Атила Волфорд

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine