Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
23.09.2019. Прослава Светог Јурја на Утринама Јуче у току преподнева одржана... Read more
20.09.2019. Радови у Удружењу пензионера из Аде На конкурсу, који је... Read more
19.09.2019. Наставља се реновирање седишта удружења У задње време смо више... Read more
18.09.2019. Изградња јавних чесми Како смо већ обавестили грађане, након забране... Read more
17.09.2019. Регресирање путних трошкова средњошколаца На данашњој седници Општинског већа донета... Read more
16.09.2019. 17. Карпат-Медитоп куп 2020 – Ада Данас преподне су нашу... Read more
12.09.2019. Реновирање седишта Културног удружења “Ветрењача” са Оборњаче Ових дана почело... Read more
11.09.2019. Недавно смо известили о томе да је  циљ Локалне самоуправе... Read more
09.09.2019. Завршни радови у седишту организације Зелентарка Ближе се крају радови... Read more
06.09.2019. Нове камере за наџор јавних површина у нашој општини По... Read more
04.09.2019. Поновно асфалтирање улица у нашој општини Почетком августа смо известили... Read more
03.09.2019. Реновирање седишта удружења Већ је више пута помињано,  да Локална... Read more

Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОМУНАЛНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ФОРМУЛАРИ

documents

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

documents

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

documents

ФОРМУЛАРИ ОДЛУКЕ ЛПА

documents

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

paragraph

statut2008-1

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА

strategija1

Бирачки списак

preferences-contact-list

МАПА

ada mapa1

Cooling cubes

leaflet

Председница и заменик председнице Месне заједнице Мол Станка Михајлов и Тибор Вилагош су недавно поставили неколико питања у вези одлука локалне самоуправе које се тичу рада ове месне заједнице, а са којима су покушали да доведу у питање исправност наших одлука. Са жаљењем можемо констатовати да иза постављања ових питања не стоји само најдубља пакост и потреба за убирањем јефтиних политичких поена, већ и висок степен необавештености и незнања. Непознавање закона отвара многа питања у вези са радом месне заједнице, између осталог, колико може да буде ефикасно придржавање и спровођење одређеног закона, без његовог познавања. Ако се, међутим не ради само о незнању, него о намерном погрешном тумачењу и фолирању, онда се већ поставља питање и моралног приступа вођења месне заједнице. Било да се ради о једном или другом случају, сматрамо да овакав приступ штетно делује на развој општине, а и месне заједнице, и баш се зато надамо да ће челници Месне заједнице Мол што пре схватити значај постављања интереса заједнице у први план, уместо сопствених интереса, а исто тако треба да схвате важност наменског трошења јавних прихода, баш као се то од њих очекују, или би очекивали њихови бирачи.

Без обзира што смо са жаљењем констатовали претпостављену необавештеност челника месне заједнице, као и намеру убирања јефтиних политичких поена безвезним фолирањем, што су то у протеклим годинама и чинили, на њихова питања и овог пута дајемо јасне и једноставне одговоре, јер рад локалне самоуправе Ада и даље је јаван и што се тиче свих грађана и што се тиче челника дотичне месне заједнице, пошто ми јавна средства-што је за њих можда непојмљиво-трошимо промишљено и одговорно у интересу развоја наше општине и побољшања стандарда наших грађана.

Oдговор на допис МЗ Мол

1. Ко и када је дао званичан предлог и донео одлуку да у Месној заједници Мол може бити само једно запослено лице и то само секретар?

Упутством која је општина Ада добила од министра финансија за израду буџета за 2014. годину, a који је у складу са одредбама Закона о одређивању максималног брoја запослених у локалној администрацији, утврђен је максималан број запослехих у локалној администрацији и то 78 запослених на неодређено и 8 на одређено време. Овом приликом у тај максималан број први пут су поред запослених у органима јединице локалне самоуправе, установама која се финансирају из буџета (осим установа у области образовања, здравства и предшколских устaнова), привредним друштвима и другим облицима организовања чији је једини освнивач јединица локалне самоуправе (осим јавних предузећа), а која се финансирају и буџета, укључена и запослена лица у месним заједницама (којих је тада билo 11 лица). Узимајући у обзир тадашње стање, као и потребе месних заједница и индиректних корисника одређен је лимит сваком од поменутих.

Ту напомињемо да за разлику од свих других индиректних корисника буџета општине, код којих надлежни орган општине даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, а самим тим и на број извршилаца, код месних заједница то никада није било случај с обзиром да од општине као оснивача никада нису ни тражили ни сагласност ни одобрење за запошљавање лица, а нити у својим финансијским плановима то нису исказали, те су у погледу запошљавања на тај начин самовољно избегле контролу општине у том погледу.

Сваки буџетски корисник, осим Месне заједнице Мол испоштовао је упутство и преузео адекватне мере у планирању буџета за 2014. год.

2. Да ли сте имали сазнања колико има запослених у месним заједницама и на којим пословима?

Да, имали смо сазнања, међутим нисмо били у могућности да задржимо све ове запослене и зато је организован састанак са секретарима свих месних заједница и упутили смо свим месним заједницама допис локалне самоуправе где смо јасно дали смернице за израду буџета за 2014. годину. Сматрамо да је свакој месној заједници довољно једно запослено лице и то секретар, знајући чињеницу да су оне за обављање књиговодствених и других административних услуга, писање пројеката итд. ангажовале и до сада приватног предузетника односно агенцију. Сматрамо да чишћење улица у Молу Месна заједница Мол може да организује и ангажовањем Јавног комуналног предузећа или другог предузећа како то раде и остале месне заједнице на територији општине Ада.

3. Сматрамо да сте имали сазнања да у Месној заједници Мол има 4 (четири) запослена, ко и када је предложио и донео одлуку да има само један радник запослен у МЗ Мол?

Ако пажљиво прочитате Ваша питања број 1 и 2 као и одгворе на та питања, онда ће Вам бити потпуно јасно да је питање број 3 било бесмислено и непотребно.

4. Како желите да избегнемо нежељене последице које могу да настану ако плате и пратећи трошкови редовно запосленим радницима у Месној заједници Мол не буду исплаћени?

Ти редовно запослени радници би треабло да добију радну књижицу и отпремнину, за шта је одговорно лице секретар месне заједнице. Буџетом предвиђени износ за плате је предвиђен за једну особу, а не за четири. Иначе исте нежељене последице има свака локална самоуправа на коју се односи то Упутство министра и Закон.

Финансирање и приходи МЗ Мол:

1. Месна заједница Мол предала финансијски план за 2014. годину у сагласности са ставкама уведеног Месног самодоприноса за територију Мола, ко и када и за чији налог изменио у потпуности предати финансијски план и тако предочио Општинском већу и тиме онемогућио испоштовање Месног самодоприноса као наменског средства?

Свака МЗ треба да усвоји свој финансијски план у року од 45 дана од усвајања Одлуке о буџету.(23. децембар 2013. гонине – буџет Општине Ада за 2014. годину). Оно што је Месна заједница Мол предала требао је бити предлог финансијског плана и као такав се разматрао да ли је у складу са законским прописима и Упутством министра. Пошто Месна заједница Мол није поступила по прописима, Скупштина општине Ада је усвојила буџетом предвиђена средства за Месну заједницу Мол. У односу на предлог финансијског плана који су имали усвојена буџетска средства разликује се само у домену предвиђених средстава за отпремнине и висине масе за зараде. Што се тиче поштовања програма месних самодоприноса, посматрајући Ваш финансијски извештај у периоду од 01.01.2013. до 30.09.2013. констатујемо да се Месна зеједница Мол не придржава својих планова. На пример, за 2013. годину трошкови функционисања Месне заједнице Мол су планирани на нивоу од 1.560.000,00 динара, а већ у првих десет месеци је потрошено 3.246.514,00 динара. Исто тако можемо установити да учешће у изградњи уличне фекалне канализације која је у материјалу референдума, а исто тако и у Вашем плану за 2013.годину, и предвиђена је на нивоу од 1.680.000,00 динара, остварена у 0%. За учешће у пројекту "Орловача" предвиђено је 480.000,00 динара, а остварено је 0%. Исто бих користио прилику да поставим питање у ком делу сте испоштовали материјал референдума, односно план трошења средстава месног самодоприноса, током 2013. године?

Можемо констатовати, да на непредвиђене потребе грађана где је планиран износ за 2013. годину 240.000,00 динара, Ви сте успели да потрошите за првих 9 месеци 2013. године 909.484,00 динара, и то без донетог ребаланса на Савету месне заједнице и без сагласности надлежног органа општине што је апсолутно противзаконито. И додајући свему овоме, ако се додају рачуни за гориво испостављени на име Вилагош Тиборa, Михајлов Станкe и Михајлов Јовицe и исто тако рачуни продавница мешовотих роба где је потрошено скоро 600.000,00 динара у року од само 6 месеци, можемо констатовати, да је Ваша брига о трошењу средстава месног самодоприноса у складу са програмом само фолирање и да грађани Мола нису осетили никакав позитиван ефекат од плаћања месног самодоприноса.
Све инвестиције на територији МЗ Мол локална самоуправа реализује сама, а на територији осталих месних заједница у сарадњи са месним заједницама.

2. Зашто о изменама није правовремено обавештена Месна заједница Мол?

МЗ Мол, као и остале месне заједнице и сви буџетски корисници су обавештени балговремено, томе сведочи чињеница да су све месне заједнице осим МЗ Мол, и сви буџетски корисници апсолутно испоштовали све што је тражено од њих. И ви знате да је вама послат допис 24.10.2013. године као и да смо ми као представници локалне самоуправе присуствовали на седници Савета у Месној заједници Мол 20.11.2013. године, у складу са Вашим захтевом, и где су Вам предочене све могућности и предлози решења. Пошто се седнице Савета МЗ Мол снимају, о овој седници морате да имате видео запис.

3. Сматрате ли да Савет Месне заједнице Мол треба да буде обавештен благовтемено и да примедбе и сагласност на ове измене?

Савет јесте обавештен, а његова улога није да даје примедбе и сагласности, него да извршава упутства оснивача и да прати законе.

4. Зашто су остварена средства Месног самодоприноса за 2013. годину задржана на рачунима општине Ада и да ли је то по Вама изворни приход општине?

Месни самодопринос није по нама, него по Закону о финансирању локалне самоуправе изворни приход општине. Средства месног самодоприноса у 2013. години нису задржана, осим средства остварена у последња 3 дана у 2013. години, која се преносе и плаћају месној заједници у 2014. години.

5. Зашто Месна заједница Мол по Вама не може имати сопствене приходе а остали индиректни корисници да?

Опет наглашавам да не по нама, него по Закону о буџетском систему, Месне заједнице (не МЗ Мол, него све месне заједнице) не могу имати сопствене приходе, а исто тако користим прилику да Вас замолим, да убудуће више се бавите читањем закона и прописа као и лобирањем код републичких и покрајинских власти у корист месне заједнице коју представљате, а мање постављањем смешних питања којима директно упућујете на Ваш аматерски приступ. Доводимо у питање стручност свих људи који су потрисали то писмо и доводимо у питање како уопште председник Савета МЗ Мол сме да потпише овако смешна питања кад је његова дужност да се стара о законитости рада Месне заједнице.

Примедбе:

1. Јасно нам је да је Месни самодопринос уведен на територији Мола јавни приход, али то је јавни приход Месне самоуправе Мола и директно се користи за потребе изгласаног самодоприноса.
Сматрамо да у одлуци о Месној самоуправи од 29.11.2007. године Службени лист 2007/17 Општине Ада у члану 19. лепо пише да је то сопствени приход Молске месне заједнице.

Без обзира на то, шта је наведено у тој одлуци, нови законски прописи који су у међувремену донети, имају се применити, што претпостављамо да знате.

2. Утицај на рад и функционисање Месне заједнице Мол
Сматрамо да: Скупштина општине Законом је овлашћена да Статутом општине , као актом више правне снаге, уређује оснивање и рад месних заједница али није овлашћена да уређује она питања која се по Закону аутономно уређују актима месне заједнице, односно није овлашћена да уређује послове које врши месна заједница, њене органе и поступак њиховог избора, организацију и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за месне заједнице, будући да се та питања сагласно Закону, уређују актима месне заједнице у складу са Статутом општине.
И ако средства самодоприноса буде задржавана, Савет месне заједнице мораће донети Одлуку о престанку самодоприноса на територији Мола, јер не може испоштовати Одлуку о уведеном самодоприносу.

Средства самодоприноса неће бити задржана, уколико Ви шаљете Ваше захтеве у складу са буџетом општине (са којим морате ускладити свој финансијски план до 6. фебруара), а наравно немате ни права да као Савет донесете одлуку о престанку самодоприноса на територији Ваше месне заједнице јер су одлуку о увођењу месног самодоприноса грађани Мола изгласали на референдуму, те иста одлука се може мењати на начин и према поступку предвиђеном за њено доношење. Наравно уколико не изразите довољну способност да радите у складу са законом, упутствима, и прописима, у било ком тренутку можете дати своју оставку.

Због благовременог решавања постављених питања и функционисања Месне заједнице Мол, молимо Вас да у року од 7 дана доставите нам одговор на постављена питања са пратећом документацијом.

У циљу решавања настале проблематике благовремено смо Вам достављали током октобра, новембра, децембра и јануара сву документацију, заседали са представницима Месне заједнице Мол на званичним и незваничним седницама и давали предлоге за решење проблема.

Указујемо Вам да Вашим непоступањем ни по једном предлогу решења долазите у ситуације могућих далекосежних последица по грађане МЗ Мол.

Како досад нисмо имали разумевање за наше проблеме и нити се желели решити заједнички са нама, сматрамо да морамо да се обратимо и дугим надлежним институцијама, органима и инспекцијским службама да би добили правну заштиту.

Наравно, Ваше обраћање надлежним институцијама, органима и инспекцијским службама нисмо схватили као претњу, јер у Вашим обраћањима никад то не радите, а и предлажемо да се обавезно обратите, поред наведених органа, и Агенцији за борбу против корупције по питању ваших функција.

Председник општине Ада
Золтан Билицки

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine