Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

24.12.2019. -  Измена грађевинске дозволе-Метал хемоко-Ада-изгр.економ.обј.фарма за тов свиња-351-213

PDF File 100

 

 

 

13.12.2019. -  Гастранс-Нови Сад-изгр.приступног пута до блок станице 17 БС-17 - 351-206

PDF File 100

 

 

04.12.2019. -  Термометал Ада-изгр.магацина-351-200

PDF File 100

 

 

21.11.2019. -  ЈПР Адица Ада-изгр. Welnes centra-351-184

PDF File 100

 

 

05.11.2019. - Термометал доо Ада-изгр.производ.хале 5- 351

PDF File 100

 

 

18.10.2019. - Идас Мол-изгр-инд.обј.и радионице-351-155

PDF File 100

 

 

23.09.2019. - Термометал Ада-изгр.посл.управне зграде и помоћне зграде-351-139

PDF File 100

 

10.09.2019.- Термометал Ада-изгр.радионице за обраду метала-351-130

PDF File 100

 

 

20.08.2019.- ЛПО-изгр.затвореног складишта обј13 и 14-351-115

PDF File 100

 

 

11.07.2019.- Benetti brand Ada-изгр.помоћ.зграде-магацина у Ади-351-78

PDF File 100

 

 

09.07.2019. - Flexing doo Ada-изгр.затвореног складишта у Ади-351-91

PDF File 100

 

 

26.06.2019. - Термометал-Ада-изгр.настрешнице за репромат.-351-85

PDF File 100

 

 

25.06.2019. - Аретол-Н.Сад-изгр.настрешнице за смештај пољоп.машина-измена грађ.дозв.-351-69

PDF File 100

 

 

18.06.2019. - Закључак о одбацивању - Benetti brand Ada-изгр.помоћ.згр.-магацин-351-78

PDF File 100

 

 

31.05.2019. - Општина Ада-изгр.дела спољ.кан.мреже-Нушићева-8.Марта-351-73

PDF File 100

 

 

30.05.2019. - Зупчаник Ада-изград.инд.зграде-металопрерађ.зграде-351-70

PDF File 100

 

 

07.05.2019. - Општина Ада-изгр.канализ.мреже у насељу Мол-351-51

PDF File 100

 

 

26.03.2019. - Кош Ендре-Ада-изгр.породич.ст.зграде и помоћ.обј.-351-32

PDF File 100

 

 

22.02.2019. - Ботош Иштван и Хермина Ада-изгр.породич.ст.зграде-351-22

PDF File 100

 

 

04.02.2019. - Tapai-gear doo Ada-изгр.металопрерађ.радионице-351-13

PDF File 100

 

 

01.02.2019. - Телечки Душан.Тијана.Борис-Мол-изгр.радионице за обраду метала 351-12

PDF File 100

 

29.01.2019. - Геби доо Чантавир-измена грађевинске дозволе-изгр.силоса за житарице-351-1

PDF File 100

 

 

17.01.2019. - Општина Ада-изгр.кружног тока-угао ул.Индустријска и 29.нов.351-9

PDF File 100

 

 

09.11.2018. - Абрахам Јожеф и Магдолна-Ада-изгр.складишта за пољоп.произв.-351-136

PDF File 100

 

 

09.11.2018. - Eurotekstil knit-изгр.производне хале-1.2.3.фаза-351-26

PDF File 100

 

 

07.11.2018. - Општина Ада-изгр.прикљ.спољ.кан.мреже.ул.Лењинова-351-144

PDF File 100

 

 

06.11.2018. - Закључак о одбацивању -Абрахам Јожеф-Ада-351-136

PDF File 100

 

 

16.10.2018. - Фараго Арпад-Мол-изгр.обј.за расецанје меса-351-123

PDF File 100

 

05.10.2018. - Берец Саболч и Чила-Ада-изгр.породич.ст.зграде-351-118

PDF File 100

 

 

02.08.2018. - Термометал доо Ада-изгр.помоћ.обј-гасна станица-351-86

PDF File 100

 

 

31.07.2018. - Геби доо Чантавир- изгр.силоса за житарице-351-82

PDF File 100

 

 

26.07.2018. - Закључак о одбацивању - Општина Ада-санац.коловоз.контр.у Утринама-351-85

PDF File 100

 

 

17.07.2018. - Закључак о одбацивању -Геби доо Чантавир-изгр.силоса за житарице-351-82

PDF File 100

 

 

21.06.2018. - Општина Ада-Изградња дома за ученике-351-71

PDF File 100

 

 

19.06.2018. - Ишпан Золтан-Мол- изгр.магацина у Молу-351-67

PDF File 100

 

28.03.2018. - Идас доо Мол-посл.обј- затворено складиште-магацин-351-46

PDF File 100

 

15.03.2018. - ЛПО Ада-доградња постојеће произв.хале-обј.12-351-37

PDF File 100

 

05.02.2018. - Измена грађ.дозволе- Самоусл.аутопер. Добаи доо Ада-351-19

PDF File 100

 

01.02.2018. - Urma rent doo N.Sad-догр.и реконст.обј.трговине-351-16

PDF File 100

 

29.01.2018. - Општина Ада-изгр. саобраћајнице у Ади и Молу-инд.зона-351-14

PDF File 100

 

 

29.01.2018. - Општина Ада-изгр. саобраћајнице у Ади-инд.зона-351-15

PDF File 100

 

17.01.2018. - Термометал-измена гр.дозволе-ан.произв.хале 3-радионица за монтажу-351-9

PDF File 100

 

17.01.2018. - Термометал-измена реш.-изгр.произв.хале 4-обрада метала-351-8

PDF File 100

 

14.12.2017. - Т1 Абразив-доградња постојеће производне хале-351-157

PDF File 100

 

08.12.2017. - Зупчаник-изгр.инд.зграде-металопр.рад.351-152

PDF File 100

 

13.09.2017. - Термометал доо Ада-изградња анекса производне хале 3-радионица за монтажу-351-112

PDF File 100

 

26.06.2017. - Контакт доо-Адорјан-силос за житарице и магацин-351-73

PDF File 100

 

10.05.2017. - Општина Ада-измена грађ.дозв.ул 8.март-Адa-351-42

PDF File 100

 

10.05.2017. - Добаи Атила-Ада-изградња самоуслужне аутоперионице-351-46

PDF File 100

 

10.05.2017. - Општина Ада-изгр.сек.канал.у ул.Ђ.Ђаковића-Ада-351-41

PDF File 100

 

12.04.2017. - Термометал Ада-изградња производне хале III- 353-35

PDF File 100

 

07.04.2017. - Хусаг Анита-Ада-помоћни објекат-гаража-351-34

PDF File 100

 

21.02.2017. - Daschelltrans-изнсталација за снабдевање морор.воз.теч.нафт.гасом-351-11

PDF File 100

 

 21.02.2017. - ЈВП Воде Војводине-изградња црп.станице Калоча-351-10

PDF File 100

 

07.02.2017. - Одбијање захтева за грађевинску дозволу - Daschell Utrine-351-9

PDF File 100

 

17.01.2017. - Belmil-team-Ada-изградња магацина у Молу-351-6

PDF File 100

 

 

29.07.2016.. - Гали Золтан-изргадња угос.обј.-чарда у Ади-351-95

PDF File 100

 

29.07.2016.. - Идас Мол-изградња помоћног обј.-наткривено складиште-351-96

PDF File 100

 

20.07.2016.. - Benetti brand-изградња пословног обј.-магацина-351-90

PDF File 100

 

27.05.2016.. - Кубина Атила-Ада-изгр.посл. обј.-магацин-351-65

PDF File 100

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола Бакаи Давид

PDF File 100

 

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола Балинт Норберт

PDF File 100

 

14.08.2015. - Градевинска дозвола БПП БИОГАС ДОО

PDF File 100

 

14.08.2015. - Грађевинска дозвола Коша Шандор и Ида

PDF File 100

 

14.08.2015. - Грађевинска дозвола Шољмоши Ендре

PDF File 100

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine