Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

12.12.2018. -  Ботош Иштван-Ада-изгр.породич.ст.зграде-353-25

PDF File 100

 

 

28.11.2018. - Flexing doo Ada-изгр.затвореног складишта у Ади-353-23

PDF File 100

 

 

13.11.2018. - ЈКП Стандард Ада-изгр.дистр.уличног гасовода у Молу-353-22

PDF File 100

 

 

24.09.2018. - Закључак о одбацивању-Општина Ада-изгр.прикљ.спољ.канал.мреже-Лењинова-353-20

PDF File 100

 

 

11.09.2018. - Закључак о одбацивању -Flexing доо Ада-изградња затвореног складишта-353-19

PDF File 100

 

 

03.08.2018. - Берец Саболч и Чила-Ада- изгр.породич.стамб.зграде.II-353-18

PDF File 100

 

 

20.07.2018. - Душан Телечки-Мол-изгр.радионице за обраду метала-353-17

PDF File 100

 

26.06.2018. - Термометал Ада- изгр.помоћ.обј.у Ф-ЈИ-гас.станица-353-13

PDF File 100

 

 

13.06.2018. - Абрахам Јожеф-Ада-изгр.складишта пољопр.производа-353-16

PDF File 100

 

 

13.06.2018. - Пожгаи Иштван и Ева-Ада-изгр.породич.ст.зграде са једним станом-353-15

PDF File 100

 

 

05.06.2018. - Геби доо Чантавир- изгр.силоса за житарице-353-12

PDF File 100

 

29.05.2018. - Закључак о одбацивању - Термометал доо-изгр.пом.обј.-гасне станице-353-13

PDF File 100

 

 

29.05.2018. - Закључак о одбацивању - Геби доо Чантавир-изгр.силоса за житарице-353-12

PDF File 100

 

 

28.05.2018. - Бор Нандор-Мол- изгр.наткривеног складишта у Молу-353-14

PDF File 100

 

 

26.04.2018. - Дом за СиП-изградња дома за старе и пензионере у Молу-353-11

PDF File 100

 

18.04.2018. - Општина Ада-изгр.дома за ученике у Ади-353-10

PDF File 100

 

18.04.2018. - Кош Ендре-Ада-изгр.стамб.и помоћ.зграде-353-9

PDF File 100

 

11.04.2018. - Ишпан Золтан-Мол-изградња магацина у Молу-353-7

PDF File 100

 

05.04.2018. - Дом за СиП Мол-доград.и реконстр.котларнице-353-8

PDF File 100

 

28.03.2018. - Општина Ада-изгр.аутобуских стајалишта у Молу-индуср.ул-353-6

PDF File 100

 

13.02.2018. - Геби доо-изгр.МБТС-59 Геби-353-2

PDF File 100

 

13.02.2018. - Геби доо-изгр.кабл.вода за МБТС-59 Геби-353-3

PDF File 100

 

22.12.2017. - Општина Ада-изградња саобраћајнице у инд.зони-353-34

PDF File 100

 

22.12.2017. - Општина Ада-изградња саобраћајнице у инд.зони-II-353-35

PDF File 100

 

22.12.2017. - Урма рент Н.Сад-доград.и реконстр обј.трговине-353-33

PDF File 100

 

21.12.2017. - ФАРАГО-расецање-прерада меса-353-30

PDF File 100

 

 

21.12.2017. - Tapai-gear doo-изградња металопрерађивачке радионице-353-32

PDF File 100

 

18.12.2017. - Хемол-радионица за обраду метала-353-31

PDF File 100

 

12.12.2017. -ОШ Новак Радонић Мол-доградња трпезарије и реконс.кухиње и оставе-353-29

PDF File 100

 

 

06.12.2017. -Општина Ада-канделабери за јавну расвету-инд.зона Ада-Мол-353-27

PDF File 100

 

27.11.2017. -Макра Емил-изградња производне хале у Ади-353

PDF File 100

 

13.11.2017. -Верица Мишовић-Ада- изградња породич.ст.зграде-353-24

PDF File 100

 

 

 

13.11.2017. - ЛПО Ада-изгр.кабл.вода и МБТС у Ади-353-20

PDF File 100

 

02.11.2017. - Кертвељеши Шандор и Ерика Ада-изгр.помоћ.зграде у Ади-353-21

PDF File 100

 

20.10.2017. - Термометал-Адаизградња производне хале 4-обрада метала-353-17

PDF File 100

 

20.10.2017. - Идас Мол-изградња пословног обј.-магацина-353-18

PDF File 100

 

27.09.2017. - Sat trakt-изгр.прикључног оптичког кабла за Belmil team-353-16

PDF File 100

 

25.08.2017. - Билицки Золтан Ада-изгр.помоћ обј.353-15

PDF File 100

 

18.07.2017. - Рац Сабо Ференц и Мариа-Ада-изградња економске зграде-351-14

PDF File 100

 

05.07.2017. - Термометал Ада-анекс производне хала III-радионица за монтажу-353-12

PDF File 100

 

19.06.2017. - Врбашки Горан Мол-плато за силажу телећарник депон.стајњака-353-11

PDF File 100

 

15.05.2017. - Општина Ада-секундарна канализац.мрежа-Ђ.Ђаковића-Ада-353-6

PDF File 100

 

04.04.2017. - Општина Ада-секундарна канализац.мрежа-Ђ.Ђаковића-Ада-353-6

PDF File 100

 

22.03.2017. - ЛПО доо Ада-доградња постојеће производне хале-353-4

PDF File 100

 

02.02.2017. - Термометал-изградња производне хала III-353-35

PDF File 100

 

24.01.2017. - Контакт доо Адорјан-изградња пољоприв.обј.353-1

PDF File 100

 

11.01.2017. - Закључак о одбацивању-Термометал Ада- изграда производне хале III-353-35

PDF File 100

 

04.01.2017. - Belmil-team doo-изградња магацина у Молу-353-34

PDF File 100

 

09.12.2016. - Фараго Арпад и Марта-рекон.и пренамена стамб.обј.у посл.прост353-33

PDF File 100

 

05.12.2016. - Фараго Арпад и Марта-Мол-Закључак о одбацивању-353-33

PDF File 100

 

25.11.2016. - Dascelltrans-Утрине-353-32

PDF File 100

 

14.10.2016. - Плетикосић Борбала-изградња помоћ.обј.у Утринама-353-29

PDF File 100

 

14.10.2016. - ЈВП Водевојводине-изградња црпне станице КАЛОЧА-353-28

PDF File 100

 

12.09.2016. - Термометал-изградња пом.обј.настрешнице и оставе-353-27

PDF File 100

 

09.08.2016. - Vrecool-пренамена ст.обј. у пунионицу аеросол боца-353-19

PDF File 100

 

27.07.2016. - Општина Ада-изградња коловоза на парц.3854_13КО Ада-353-23

PDF File 100

 

11.07.2016. - ЕД Суботица-МБТС 81- 353-13

PDF File 100

 

24.06.2016. - Закључак о одбацивању-Vrecool Subotica-пренамена стамб.зграде у пунионицу-353-19

PDF File 100

 

17.06.2016. - Општина Ада-јавно осветљење-353-16

PDF File 100

 

17.06.2016. - Benetti brand doo-индустријска зграда-магацин-353-10

PDF File 100

 

16.06.2016. - Идас (за обј)

PDF File 100

 

16.06.2016. -Конц Ева - Локацијски услови - обј.

PDF File 100

 

07.06.2016. -Коша Тибор-Ада-изгр.породич.ст.зраде са једним станом-353-15

PDF File 100

 

03.06.2016. - ECOFIX доо Ада-изградња помоћ.зграде-оставе-353-17

PDF File 100

 

 

03.06.2016. - Гали Золтан-изградња угоститељског обј.-чарде 353-11

PDF File 100

 

30.05.2016. - Бенетти бранд доо Ада-закључак о одбацивању 353-10

PDF File 100

 

27.05.2016. - Belmil-team doo Ada-изградња оставе за бицикле-353-14

PDF File 100

 

27.05.2016. - Хорват Атила и Анико-Ада-изгр.стамб.и помоћ.обј.ул.Ади Ендре 81-353-8

PDF File 100

 

 

24.05.2016. - Аулик Ласло-Ада-породична стамбена зграда-351-62

PDF File 100

 

24.05.2016. - Закључак о одбацивању - ЕД Суботица-МБТС-81 Ада- 353-13

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Гали Золтан-изградња угоститељског објекта-чарда

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Хорват Анико и Аттила-Ада-изградња породичне стамбене зграде

PDF File 100

 

19.05.2016. - Закључак о одбацивању - Чонка Атила-Ада-изградња рибњака за производњу рибе

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - ЕПС дистрибуција ЕД Суботица-КБТС 5

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - ЕПС дистрибуција ЕД Суботица-МБТС 27

PDF File 100

 

19.05.2016. - Локацијски услови - Киш Нандор-Ада-породична стамбена зграда

PDF File 100

 

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Телеком Србија

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Опстина Ада Канализација у Молу

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - Термометал доо Ада

PDF File 100

30.11.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - ЕПС Дистрибуција ЕД Суботица

PDF File 100

 

30.09.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за ИДАС Доо Мол

PDF File 100

30.09.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Белмил Теам Доо

PDF File 100

30.09.2015. - Телеком Србија

PDF File 100

30.09.2015. - Аданко Доо

PDF File 100

 

10.08.2015. - Закљуцак о одбацивању захтева ИДАС ДОО

PDF File 100

 

14.08.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица 8 Март Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015. - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Бакош Калмана Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Лењинова Ада Сигнализација

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Марка Миљанова Ада

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Петефи Шандора тротоари Утрине

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1918 Утрине

 

PDF File 100

 

 

14.08.2015 -ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1920 и 1929 Утрине

PDF File 100

 

14.08.2015 -ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Улица Пут 1922 и 1927 Утрине

 

PDF File 100

 

 

 14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Бакаи Давида пољопривредна зграда подно складисте

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Гуљаш Саболца наткривено складисте

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Кош Ференца пренамена

 

PDF File 100

 

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Коша Шандора и Иду пољопривредна зграда подно складиште

 

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Пеце Андора пренамена

PDF File 100

 

 

14.08.2015 - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за Сољмоси Ендреа стамбена зграда

PDF File 100

 

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine