Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

1.1 Контролна листа верификација ПУ

1.2 Контролна листа верификација ОШ

1.3 Контролна листа верификација СШ

2. Контролна листа извештај о раду установе

3. Контролна листа извештај о раду директора

4. Контролна листа органи установе

5.1 Контролна листа планирање рада установе у ПУ

5.2 Контролна листа планирање рада установе у ОШ

5.3 Контролна листа планирање рада установе у СШ

6.1 Контролна листа формирање група и упис деце у ПУ

6.2 Контролна листа формирање одељења и упис ученика у ОШ

6.3 Контролна листа формирање одељења и упис ученика у СШ

7.1 Контролна листа радни односи у ПУ

7.2 Контролна листа радни односи у ОШ

7.3 Контролна листа радни односи у СШ

8.1 Контролна листа евиденција и јавне исправе у ПУ

8.2 Контролна листа евиденција и јавне исправе у ОШ

8.3 Контролна листа евиденција и јавне исправе у СШ

9. Контролна листа нерегистровани субјекти

10. Контролна листа заштита од дуванског дима

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine