Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. Обрасци контролних листа се примењују у поступку редовног инспекцијског надзора ( по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од октобра школске/радне 2018/2019. године).

контролна-листа-КЛ-001-01-01-предшколска-установа

MS word DOC icon.svg

 

контролна-листа-КЛ-002-01-01-основна-школа

MS word DOC icon.svg

 

контролна-листа-КЛ-003-01-01-средња-школа

MS word DOC icon.svg

 

контролна-листа-КЛ-004-01-00-ЈПОА-ОО

MS word DOC icon.svg

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine