Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

Конкурс за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

Jавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Jавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава

 Актуелни конкурси у пољопривреди

Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводинa
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ AДА
Број:020-5-96/2013-02
Дана 15.07.2013.

Општина Ада расписује:
Јавни позив активним пољопривредним домаћинствима за финасиранје НПК анализе пољопривредног земљишта

Предмет јавног позива је финасирање НПК анализе пољопривердног земљишта .
Укупан број анализа које ће се финасирати од стране Општине Ада је 100.
Конкурс је отворен од дана објављивања у „Службеном листу Општине Ада" закључно са захтевом број 100.
Право конкурисања имаju сва физичка лица, носиоци активних пољопривредних газдинстава са територије општине Ада за максимално 3 узорака по регистрованом пољопривредном газдинству.

1.Услови конкурса:

  • Подносилац захтева треба да има активно пољопривредно газдинство, са пребивалиштем на територији Општине Ада
  • Кандидат има право на субвенцију само у случају да је измирио своје обавезе према Локалној пореској администрацији.
  • Једно пољопривредно газдинство може да поднесе захтева за максимално 3 НПК анализа.

2.Потребна документација:

  • Захтев -формулар може да се преузме лично u згради Општинске управе Ада Трг Ослобођења 1, радним данима од 8.00 до 14.00 часова код Ердељан Игора или са сајта www.ада.орг.рс
  • Потврда о активном статус пољопривредног газдинства из 2013. године (издаје Управа за трезор),
  • Фотокопија личне карте подносиоца захтева.
  • Потврда Локалне пореске администрације Ада о измиреним обавезама према истој.

3.Рокови:

  • Захтеви се примају закључно са захтевом број 100.
  • Резултати НПК анализа се преузимају у Услужном центру општине Ада шалтер бр.14

Контакт особа:Ердељан Игор тел 852-106 лок.122

Председник општине Ада
Билицки Золтан

PDF File 160 

PDF File 160

PDF File 160

PDF File 160

PDF File 160

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine