Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У складу са чланом 138. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16) који је ступио на снагу 31.12.2016. године, Скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, ДУЖНИ СУ да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у складу са одредбама овог закона.

С тим у вези, Општинска управа општине Ада обавештава грађане општине Ада да је дана

19.06.2017. године почела РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА и позива грађане да

изврше регистрацију својих стамбених заједница.

Пријава за упис у Регистар стамбених заједница се подноси у канцеларији број 25, у згради

Општинке управе оппштине Ада, ул. Трг ослобођења број 1, сваког радног дана од 8 – 12 часова.

Контакт особа: Милва Петров, тел. 024/852-106, лок.125

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

2. Додатак пријави

3. Модел записника са седнице и одлуке о избору управника стамбене заједнице

4. Списак потребне документације за регистрацију стамбене заједнице

Прописи:

5. Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.104/2016)

6. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Службени

гласник РС“, 49/2017)

7. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање

лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника

(„Службени гласник РС“, 41/2017)

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

MS word DOC icon.svg

2. Додатак пријави

MS word DOC icon.svg

3. Модел записника са седнице и одлуке о избору управника стамбене заједнице

MS word DOC icon.svg

4. Списак потребне документације за регистрацију стамбене заједнице

MS word DOC icon.svg

5. Закон о становању и одрзавању зграда

PDF File 100

6. ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

PDF File 100

7.правилник о програму испита и нацину полагања испита условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садрзини регистра професионалних управника

PDF File 100

 

Јединствена евиденција стамбених заједница

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine