Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

10.,11. Пријемне услуге

Референт: Патуш Марта

Кош Нина

Ковач Леонтина

Телефон: 024 / 852-106, локал 110.

Услуге:

 • писање и преузимане молбе.
 • оверавање диплома, уговора, потписа и докумената

Начин попуњења налога за уплату ради уплате републичке таксе:

 • сврха уплате: реп. админ. такса
 • прималац: буџет републике
 • шифра плаћања: 153
 • валута: дин
 • износ: зависи од врста таксе
 • рачун примаоца: 840 - 742221843 - 57
 • модел: 97
 • позив на број: 77-201

Начин попуњења налога за уплату ради уплате општинске таксе:

 • сврха уплате: прих. опст. органа управе
 • прималац: буџет Општине Ада
 • шифра плаћања: 153
 • валута: дин
 • износ: зависи од врста таксе
 • рачун примаоца: 840 - 742351843 - 94
 • модел: 97
 • позив на број: 77-201

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine