Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

У периоду од 5. октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести национално Истраживање здравља становништва Србије 2019.год.

Истраживањем ће бити обухваћено око 6 000 случајно изабраних домаћинстава у Србији. Предмет истраживања биће одрасло становништво старости петнаест година и више, као и деца и омладина узраста од пет до четрнаест година.

Главни циљ истраживања здравља је да се, на основу репрезентативног узорка становништва, добије опис здравственог стања популације како на нивоу Републике тако и на нивоу четири статистичка региона (Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

У основи истраживања је потреба да се добију информације о томе како људи доживљавају своје здравље, до које мере користе здравствену заштиту и како се брину о свом здрављу прихватајући одређене стилове живота или ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге.

Добијени подаци послужиће за планирање здравствене заштите, за процену распрострањености различитих болести, разлога за њихово настајање, као и за начине њиховог лечења и контроле, односно за унапређење јавног здравља у Србији.

У Истраживању здравља становништва Србије користиће се два начина прикупљања података:

· интервју „лицем у лице” – прикупљање одговора на питања у току комуникације између анкетара и испитаника и

· самопопуњавање упитника од стране испитаника без учешћа анкетара.

Током спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења (висина, телесна маса) и мерење крвног притиска анкетираних лица.

Анкетирана лица добиће информације о резултатима мерења (крвни притисак, висина, тежина), као и могућност да разговарају са здравственим радницима. Мерења која ће бити обављена су потпуно бесплатна, а обавиће их здравствени радник – члан истраживачког тима.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine