Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2017.01.06.

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2017.01.06-án


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására
–gyermektáborok–


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL – GYERMEKTÁBOROK SZERVEZÉSÉRE az általános iskolás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. osztályos gyermekek számára.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására – gyermektáborok szervezése céljából a 2016/2017-es tanév általános iskolás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulói számára a 2017-es évben 5.000.000 dinár.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

 • ifjúság

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt
 • az egyesület bejegyzett tevékenységei keretein belül foglalkozik az 1-es pont alatt említett korcsoporttal.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2017.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
3. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
4. a gyermektábor programjának részletes leírása
5. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
6. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

A sikeres szervezés érdekében eljuttatni:
- a gyermekek betekönyveinek fénymásolatát
- a gyermekek szüleinek nyilatkozatát az előlátott űrlapon.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat „GYERMEKTÁBOROK” – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 15:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2017.01.14.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2016-os év folyamán eszközöket ítélt oda programjai vagy projektumai pénzelésére vagy társfinanszírozására illetve a működési költségek fedezésére, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számolnak be legkésőbb 2017. január 31-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2017. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2018. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 15:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság
Szám: 020-6-2/2017-03 
Kelt: 2017.01.06-án

BIZOTTSÁG ELNÖK

Bilicki Zoltán

2017.01.05.

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2017.01.04-én


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására a 2017-es évben 6.630.000,00 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

 • аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:
 • kultúra és vallás
 • turizmus
 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem
 • ifjúság
 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás
 • környezet- és állatvédelem
 • mezőgazdaság
 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2017.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:
1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
3. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
4. a program részletes leírása
5. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
6. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 15:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2017.01.11.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2016-os év folyamán eszközöket ítélt oda programjai vagy projektumai pénzelésére vagy társfinanszírozására illetve a működési költségek fedezésére, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számolnak be legkésőbb 2017. január 31-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2017. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2018. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 15:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság
Szám: __________________ 
Kelt: 2017.01.04-én

BIZOTTSÁG ELNÖK

Bilicki Zoltán

 

 

2016.

Nyilvános pályázat egyesületek Ada - 2015

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine